โรงพยาบาลคายวีรวัฒน์โยธิน

เป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ที่ตั้ง ถนน สุรินทร์ - ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ ให้บริการกำลังพลทหารและครอบครัว ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปทุกประเภท